• Parc Gwledig Pen-bre
  • Miles of golden sand
  • Family friendly
  • Great activities

Ar agor drwy gydol y flwyddyn!

Cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad, carafanio a gwersylla.

Wedi’i leoli oddi ar yr A484 rhwng Llanelli a Chaerfyrddin, tua hanner awr o yrru o Gyffordd 48 (M4), Parc Gwledig Pen-bre yw un o atyniadau pennaf Cymru. Gyda’i draethau tywod euraidd, llethr sgïo sych, tobogan, golff gwyllt, pitsio a phytio, trên bach, ardal chwarae antur, canolfan geffylau ac amrywiaeth o lwybrau natur ...mae rhywbeth yma at ddant y teulu cyfan!

Atyniadau

Atyniadau

Traeth Cefn Sidan, erwau o goed a thir parc, rheilffordd fach, pyllau a chuddfannau cadwraeth.
MWY

Gweithgareddau

Gweithgareddau

Canolfan Sgïo Pen-bre, pitsio a phytio, marchogaeth ceffylau, llwybrau cerdded, llogi beiciau, gêm tag laser awyr agored a lle chwarae i blant.
MWY

Aros yma

Aros yma

Os ydych yn mwynhau dychwelyd i Barc Gwledig Pen-bre yn gyson drwy gydol y tymor neu os ydych eisiau defnyddio'r Parc yn ganolbwynt ar gyfer crwydro'r ardal heb orfod mynd i'r drafferth o dynnu carafán bob tro, byddai llain wersylla/carafanio dymhorol yn ddelfrydol ar eich cyfer.
MWY

Hawdd ei gyrraedd

Hawdd ei gyrraedd

Mae gan Barc Gwledig Pen-bre gysylltiadau ffordd rhagorol. Mae'r Parc wedi'i leoli oddi ar yr A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli. Mae cyffordd 49 yr M4 herc, cam a naid yn unig i'r dwyrain o Lanelli (oddeutu 30 munud i ffwrdd) ac mae'r A40 yn ymestyn i'r gorllewin a'r gogledd o Gaerfyrddin.
MWY

Pembrey Country Park
Pembrey Country Park

Mae'r ardal, a fu unwaith yn safle Ffatri Arfau'r Goron, wedi ei thrawsnewid yn barcdir hyfryd sy'n cynnwys rhyw 520 erw o laswelltir a choetir yn ymyl traeth Cefn Sidan, sy'n 8 milltir o hyd.

Mae'r Parc Gwledig yn galluogi pobl i ymweld â chefn gwlad a'r arfordir heb orfod poeni eu bod yn tresbasu. Gofynnir i ymwelwyr ddilyn y Côd Cefn Gwlad yn ystod eu hymweliad, yn enwedig y darn ynghylch peidio â chasglu unrhyw blanhigion gwyllt.

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.