• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Gweithgareddau

Gweithgareddau Parc Gwledig Pen-bre

Canolfan Sgïo Pen-bre

Canolfan Sgïo Pen-bre

Dyma un o'r canolfannau sgïo mwyaf modern yng Nghymru. Mae'r brif lethr, sy'n 130 o fetrau o hyd, yn addas ar gyfer eirfyrddio, sgïo a sgrialu mewn tiwb. Hefyd mae yma lethr helaeth i ddysgwyr, siop sgïo a syrffio, y rhedfa dobogan hiraf yng Nghymru, siop goffi a bar. Cafodd miloedd o bobl eu cyflwyno i’r gamp boblogaidd hon yng Nghanolfan Sgïo Pen-bre. Beth am roi cynnig arni? - 01554 834443
MAP

Toboggan

Tobogan

Dewch i fwynhau cyffro Tobogan 'Cobra', rhedfa dobogan hiraf Cymru, sy'n ymlwybro o gwmpas Llethr Sgïo Pen-bre a glesni'r goedwig - 01554 834443
MAP

Canolfan Farchogaeth Parc Pen-bre

Canolfan Farchogaeth Parc Pen-bre

Cyfleoedd diogel i fwynhau ar gefn ceffyl neu ferlen. Waeth beth yw eich oed a’ch profiad, byddwch yn siŵr o ddychwelyd dro ar ôl tro ar eich trot.
MAP GWEFAN

Llwybrau Cerdded

Llwybrau Cerdded

Paradwys o wyrddni a bywyd gwyllt, a llu o lwybrau cerdded o wahanol hyd. Caiff teithiau cerdded tywys eu trefnu o bryd i’w gilydd. Holwch yn y Ganolfan Ymwelwyr i gael mwy o wybodaeth - 01554 742424

Maes Chwarae Antur yn y Coed

Maes Chwarae Antur yn y Coed

NEWYDD YN 2016. ewch eistedd ac ymlacio tra bo’r plant yn mwynhau yn yr ardal chwarae gaeedig a diogel hon. Fframiau dringo, cestyll, llithrennau a llawer mwy i ddiddanu eich plant am oriau!
MAP

Gêm Laser Symudol Dan Do / Awyr Agored

Gêm Laser Symudol Dan Do / Awyr Agored

Brwydrau cystadleuol heb fawr ddim risg; dim taflegrau, dim annibendod, ac yn bwysicaf oll, dim ffrwydron drud. Gallwn osod y gêm mewn amryw leoliadau, sy’n golygu amrywiaeth o sefyllfaoedd a phrofiadau ar amser sy’n addas i chi. 07732 171687 / 07599 672000.
Mae'n weithgaredd tymhorol - ffoniwch i weld a yw ar gael.
MAP GWEFAN

Llogi Beiciau

Llogi Beiciau

Ewch ar antur i ddarganfod milltiroedd o draciau beicio oddi ar yr heol. Delfrydol i deuluoedd a dechreuwyr. Os ydych yn teimlo’n anturus, gallech fwrw draw i Millennium Coastal Park (Llwybr 4) a darganfod harddwch arfordir Bae Caerfyrddin. 01554 834443.
MAP

Golff Disg

Golff Disg

Golff Disg (neu Golff Ffrisbi) yw’r gamp o daflu ffrisbi at darged a chwblhau cwrs o dargedau mewn cyn lleied o dafliadau â phosibl. Bydd angen sgil a llygad dda... neu fe allech ganolbwyntio ar gael hwyl! - 01554 834443.
MAP

Golff Giamocs

Golff Giamocs

Dyma gêm hwyl lle mae'n rhaid gyrru'r bêl drwy nifer o rwystrau. Yn ystod y cyfnodau brig ewch i'r caban golff i archebu eich gêm. Ar adegau eraill mae ffyn golff ar gael yn y ganolfan ymwelwyr, sydd ger y fynedfa i'r rheilffordd fechan.
MAP

Pitsio a phytio

Pitsio a phytio

Awydd prynhawn o daro pêl i dwll? Dyma gwrs heriol naw twll yng nghanol gwyrddni’r parc, sy’n addas i’r rhai hŷn a’r rhai iau fel ei gilydd. A chofiwch am y golff gwyllt drws nesaf i’r rhai ieuengaf. Ar agor o fis Ebrill i fis Medi ac ar benwythnosau yn ystod y gaeaf.
MAP

Hedfan barcud

Hedfan barcud

Hedfan barcud, tir-hwylio, a mathau eraill o dir-hwylio megis one-liners, stunt, barcud-fyrddio, barcud-gertio, a syrffio barcud ar gael ym Mharc Gwledig Pen-bre. I gael manylion cysylltwch â Chlwb Tir-hwylio Sir Gaerfyrddin drwy ffonio - 01554 834443
GWEFAN MAP

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.