• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Dod o hyd i ni

Cyrraedd yma...

Cyrraedd yma

Ffyrdd

Cyrraedd yma

Mae gan Barc Gwledig Pen-bre gysylltiadau ffyrdd rhagorol. Mae'r Parc wedi'i leoli oddi ar yr A484 rhwng Caerfyrddin a Llanelli. Mae cyffordd 49 yr M4 herc, cam a naid yn unig i'r dwyrain o Lanelli )oddeutu 30 munud i ffwrdd( ac mae'r A40 yn ymestyn i'r gorllewin a'r gogledd o Gaerfyrddin.

Cerdded / Beicio

Cyrraedd yma

Caiff cerddwyr a beicwyr ddod i mewn i’r parc gwledig AM DDIM. Bant â chi ar hyd Llwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (y Lôn Geltaidd), sy’n dilyn arfordir Sir Gaerfyrddin o afon Llwchwr yn y dwyran i Bentywyn yn y gorllewin.
sustrans.org.uk

Coets a Bws

Cyrraedd yma

Mae cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus i Sir Gaerfyrddin ac allan yn wych. Mae National Express yn cynnig cysylltiadau gwych â’r prif drefi a dinasoedd, ac wedi ichi gyrraedd, mae gwasanaeth bws helaeth drwy’r ardal gyfan.
traveline-cymru.info
firstcymru.co.uk

Rheilffordd

Cyrraedd yma

Mae gwasanaethau cyflym a chyson yn cysylltu gorsaf Paddington, Llundain, (3 awr) â Chymru a'r Gorllewin. Mae'r brif linell yn mynd heibio’n agos i'r parc gwledig, gan alw yn Llanelli, Porth Tywyn, Cydweli a Glanyfferi.
arrivatrainswales.co.uk
firstgreatwestern.co.uk
virgintrains.co.uk
heart-of-wales.co.uk

Parc Gwledig Pen-bre

Parc Gwledig
Pen-bre

Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.

01554 742424

Caravan and Camping in Carmarthenshire

Bwcabus

P'un a ydych chi'n sefyll yn yr ardal neu'n ymweld â'r ardal, gall Bwcabus eich helpu i gyrraedd atyniadau lleol i dwristiaid ac archwilio'r hyn sydd gan Geredigion a Sir Gaerfyrddin i'w gynnig. Bwcabus... Ffoniwch ni. Fe’ch codwn chi. Bant â chi.
GWEFAN

Cysylltiadau Teithio

Tacsis

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.