• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Atyniadau

Atyniadau Parc Gwledig Pen-bre

Traeth Cefn Sidan

Traeth Cefn Sidan

Gwych i bysgota, cerdded neu ymlacio. Traeth tywod euraidd, 'bwced a rhaw', sy’n ymddangos yn ddi-ben-draw, ar drothwy Parc Gwledig Pen-bre. Fe welwch yno gychod tir, hwylfyrddau a barcudiaid syrffio... ac ambell un ar ei wyliau!
MAP

Coedwig a Pharcdir

Coedwig a Pharcdir

Erwau o lwybrau cerdded hardd drwy’r goedwig, a digonedd o fywyd gwyllt a phlanhigion. Cewch fanteisio ar y goedwig dwyni naturiol unrhyw adeg o’r flwyddyn! Ac yn cyferbynnu â hyn y mae’r parcdir agored, gwastad, sy’n cynnig digonedd o le i feicio, cerdded a gweithgareddau gyda’r teulu.
MAP

Pyllau a Chuddfannau Cadwraeth

Pyllau a Chuddfannau Cadwraeth

"Dŵr yw hanfod bywyd". Gall ychydig funudau tawel fan hyn fod yn fuddiol unrhyw adeg o’r flwyddyn. Cofiwch ddod â’ch camera!
MAP

Canolfan Ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr

Dewch i’n gweld, i gael cyfarwyddiadau, mapiau, cymorth cyntaf, gwybodaeth i dwristiaid a chael gwybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill, neu i drefnu eich gwyliau nesaf yn y parc carafanau a gwersylla - 01554 742424.
MAP

Safleoedd Picnic a Barbeciw

Safleoedd Picnic a Barbeciw

Dewch â’ch bwyd eich hun! Beth am gael 'parti yn y parc' yn yr ardal farbeciw, ychydig i’r dwyrain o’r Llethr Sgïo.
MAP

Rheilffordd Fach

Rheilffordd Fach

Peirianwyr Model Llanelli a’r Cylch sy’n cynnal y rheilffordd fach hon yn y Parc Gwledig. Cymrwch gip ar eu tudalennau Facebook i weld pryd mae’r trên bach yn mynd.
MAP GWEFAN FACEBOOK

Bwyty Trwyddedig a Pharlwr Hufen Iâ y Sidan

Olion o'r Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd

Yn ystod y ddau Ryfel Byd ffatri arfau rhyfel oedd ar y safle lle saif Parc Gwledig Pen-bre bellach. Erys rhai o'r olion hyd heddiw, a gellir dod o hyd i'r rhain ledled y parc a'r coetiroedd. Mae gwaith ymchwil ar waith er mwyn adnabod rhai o'r olion hyn.

Canolfan Ymwelwyr

Llongddrylliadau

Dros y canrifoedd mae llu o longau wedi eu dryllio ar draeth Cefn Sidan - yn wir 1668 yw'r cofnod cynharaf. Hwnt ac yma ym mhen gogleddol y traeth mae asennau llongau yn brigo o'r tywod gan fod yn dyst i'r holl hwylio fu ar hyd ein glannau. Byddai'n rhaid cerdded tua 10 milltir er mwyn gallu gweld yr holl olion. Mae'r angorau sydd i'w gweld ger y brif fynedfa i'r traeth yn gofadail i hanes morwrol Cefn Sidan. Mae taflenni ar gael yn ein canolfan ymwelwyr.

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.